Paola Molet


Disseny d’identitat

Anatrac neix l’octubre de 2002 dedicant-se al disseny i fabricació de sistemes d’anàlisi de procés en el sector químic industrial. Gaudeix d’una reconeguda experiència en l’àmbit nacional i internacional. El seu producte es caracteritza per la qualitat dels components amb els quals treballen i la precisió de resultats que aporten els laboratoris executats sota aquesta marca.

El logotip es dissenya a partir d’una tipografia amb connotacions tecnològiques. La seva morfologia transmet la precisió amb què treballen, la innovació que els fa una empresa resolutiva i la seguretat d’una marca que és garantia de qualitat.