Artbreda


Disseny d’identitat / Naming

Redisseny d’identitat per empresa de jardineria. El canvi del tipus de servei, cap a una vessant més sostenible a nivell de tractament de parcs i jardins, fa que la marca es redefineixi i, paral·lelament, es construeixi una iconografia basada en diferents tipus d’arbres que acompanyen les diverses aplicacions.